Liên hệ sản xuất trạm trộn bê tông
Sản xuất trạm trộn bê tông
Trạm trộn bê tông giá sốc
Bồn trộn bê tông giá sốc
Tời kéo mặt đất giá sốc
Máy cắt sắt, máy uốn sắt giá sốc

Sản phẩm HOT, Giá sốc

-13%

650.000.000đ 750.000.000đ

-17%

10.000.000đ 12.000.000đ

-12%

750.000.000đ 850.000.000đ

-12%

11.500.000đ 13.000.000đ

-20%

20.000.000đ 25.000.000đ

-11%

850.000.000đ 950.000.000đ

TRẠM TRỘN BÊ TÔNG+ Xem tất cả

Máy trộn bê tông+ Xem tất cả

-33%

1.000.000.000đ 1.500.000.000đ

-13%

350.000.000đ 400.000.000đ

-14%

300.000.000đ 350.000.000đ

-20%

200.000.000đ 250.000.000đ

Máy xây dựng công nghiệp+ Xem tất cả

-13%

16.500.000đ 19.000.000đ

-12%

11.500.000đ 13.000.000đ

-17%

10.000.000đ 12.000.000đ

-21%

5.500.000đ 7.000.000đ

-26%

4.800.000đ 6.500.000đ

-25%

4.500.000đ 6.000.000đ

-7%

20.000.000đ 21.500.000đ

-20%

17.500.000đ 22.000.000đ